Privacy Policy
594
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-594,bridge-core-3.1.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-30.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Privacy Policy

PERSONDATAPOLITIK

Om du benytter ”Tjoose”, ”Tjoose by Santander” eller “Tjoose by Krifa” appen som tjoose abonnent eller igennem en af vores samarbejdspartnere vil Tjoose.com GmbH altid være dataansvarlig. For Tjoose.com GmbH er håndteringen af persondata vigtigt og ikke noget nyt emne. GDPR betyder at der er et øget fokus og krav til, hvordan virksomheder behandler persondata. Tjoose.com GmbH der modtager persondata på vores kunders ansatte, kunder, medlemmer eller egne medlemmer, sørger for altid at overholde de gældende regler.

Ifølge bestemmelserne i GDPR er Tjoose.com GmbH dataansvarlig, grundet i at Tjoose.com GmbH bestemmer formålet med behandlingen af de persondata vi håndterer, om dette er fra vores kunders ansatte, kunder, medlemmer etc. Som dataansvarlig er Tjoose.com GmbH forpligtet til at sikre en dialog om brugernes persondata direkte med brugerne frem for blot at tage dialogen gennem vores kunder.

I brugerbetingelserne findes der information om brugernes rettigheder, samt hvor de kan henvende sig hvis de har yderligere spørgsmål.

Brugere kan til enhver tid slette sin egen konto, hvis de ikke ønsker at have adgang til appen.

  1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Tjoose.com GmbH (“Tjoose”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Tjoose appen / Tjoose by Santander appen/ Tjoose by Krifa/ hjemmeside/ portaler. (“App”,”Appen”)

1.3 Tjoose er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Tjoose kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

  1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen?

2.1. Når du besøger Appen, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af App, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer og/eller telefon.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen, herunder appen’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring i appen. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre appen samt vise dig relevante tilbud der matcher dine interesser.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2. I appen har du mulighed for at logge ind på flere forskellige måder. Hvert login behandler dine personoplysninger forskelligt til specifikke formål. Hvis du benytter dig af et login skal du altid godkende et samtykke for de pågældende samarbejde. Det enkelte samtykke vil uddybe det specifikke formål og behandlingen af dine personoplysninger.

2.2.1 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.

  1. Modtagere af Personoplysninger

3.1 Dataansvarlige og databehandler

En dataansvarlig har ansvaret for behandling af personoplysninger. En databehandler udfører behandling af personoplysningerne på vegne af den dataansvarlige.

3.2 Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Der skelnes mellem videregivelse og overladelse af data til tredjepart. En videregivelse af personoplysninger indebærer, at oplysningerne meddeles en tredjemand, som herefter har en selvstændig ret til at behandle oplysningerne. En overladelse af personoplysninger indebærer, at den som oplysningerne meddeles til, kun må behandle personoplysningerne på den dataansvarliges vegne og efter dennes instruks.

Oplysninger om dit navn, din e-mail eller mobilnummer videregives ikke til nogen.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af App. Disse virksomheder er databehandler og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Tjoose benytter sig ikke af underleverandører der er placeret uden for EU.

  1. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@tjoose.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1.1

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@tjoose.com.

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

  1. Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af App jfr. pkt. 2.1 slettes, når du ikke længere har et gyldigt medlemskab/ abonnement, eller når du vælger at slette din profil & samtykke inde i appen.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført via Appen vil som udgangspunkt blive slettet, når du ikke længere får konceptet tilbudt eller har et gyldigt abonnement, dog af regnskabsmæssige hensyn er Tjoose forpligtet til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Oplysningerne er ikke tilgængelige hverken for dig eller andre brugere. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5.3 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og slette din bruger/ profil i appen.

  1. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

  1. Kontaktoplysninger

7.1 Tjoose.com GmbH er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Appen.
7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
Tjoose.com GmbH / Langbehnstr. 6 / 22761 Hamburg / Tyskland / +45 89 87 54 79 eller info@tjoose.com

  1. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, der er bebyrdende for dig, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Appen.

 

Persondatapolitik dateret den 28.05.2024